Hiển thị các bài đăng có nhãn là gì. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn là gì. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

cyanogenmod là gì

CyanogenMod là một phiên bản ROM được xây dựng dựa trên nền gốc của hệ điều hành Android, nhưng đã lọc bỏ rất nhiều thứ không cần thiết, đồng thời thêm khả năng tùy biến cao cho người dùng. Nói cách khác, đây là một bản ROM vô cùng mượt và đã được tĩnh lược những thứ cần tĩnh lược, thêm khả năng tùy biến cho người dùng.


cyanogenmodCyanogenMod (CM) là một trong những ROM được người dùng biết đến với khả năng “chế” tốt nhất trên nền tảng Android. Trước đây, dự án CM nổi tiếng trong giới đam mê ROM “chế” Android nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở một dự án phần mềm mã nguồn mở thú vị.


 

Copyright @ 2015 Dịch vụ công nghệ.